A vizsgára jelentkezés rendje

A BGE vizsgáira minden, a vizsga évében a 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Mivel a vizsga kétnyelvű, a közvetítő készség is mérésre kerül, így a magyar nyelvűség a vizsgarendszer része. Ezzel együtt nem magyar anyanyelvűek jelentkezése is lehetséges.

A Központ vizsgáira történő jelentkezés a vizsgához szükséges adatok megadásával, és a vizsga díjának befizetésével válik érvényessé.

Hogyan?

A vizsgához szükséges adatok megadása online módon, a Vizsgaközpont online jelentkezésre szolgáló weboldalán » történhet.

A vizsgadíj befizetésére a befizető függvényében (részletesen lásd itt ») az alábbi lehetőségek nyílnak:

  • bankkártyás fizetéssel (VISA vagy MasterCard bankkártyával)
  • átutalással

A vizsgadíj számláját a Vizsgaközpont a befizető nevére állítja ki, a befizető adatainak utólagos módosítására nincsen lehetőség.

Mire?

Az adott vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgák megtalálhatók a Vizsgaközpont honlapjának megfelelő menüpontjában ».

Adott vizsgaidőszakban több vizsgára is lehet jelentkezni, azonban ilyen esetben a jelentkezőnek mérlegelnie kell azt, hogy a különböző vizsgák egyes részvizsgái időben egybeeshetnek. Erről a vizsgabeosztás elkészültekor szerezhet tudomást. Amennyiben a jelentkező több vizsgára nyújt be jelentkezést és azok részvizsgáinak időpontja azonos, az egyik vizsgát halaszthatja vagy attól véglegesen visszaléphet a halasztás és visszalépés szabályainak megfelelően.

A több vizsgarészből álló vizsgák minden részét egy vizsgaidőszakban kell letenni, ilyen vizsgák egyes vizsgarészeinek letétele nem vihető át másik vizsgaidőszakra.

Hol?

Vizsgajelentkezés a Vizsgaközpont online jelentkezésre szolgáló weboldalán » adható be. A jelentkező így a jelentkezéssel kapcsolatos minden teendőjét otthonról, a vizsgahelyen vagy a Vizsgaközpontban való megjelenés nélkül intézheti.

Meddig?

Az online jelentkezési felületen a jelentkezési határidő » utolsó napján éjfélig beadható vizsgajelentkezés, azaz ezen határidőig kell a szükséges adatokat megadni és a vizsgadíjat is befizetni (az utalást elindítani). Ha a jelentkező elmulasztja befizetni a vizsgadíjat ezen határidőig, a pótjelentkezés időszakában még megteheti, de csak különeljárási díj megfizetése mellett.

A jelentkezési időszak után lehetőség van pótjelentkezésre a Vizsgaközpont által meghatározott időszakban különeljárási díj befizetése mellett.

A pótjelentkezési időszak után jelentkezéseket a Vizsgaközpont semmilyen indokkal nem fogad. Kivételt jelenthet, ha a Vizsgaközpont a (pót)jelentkezési határidő lezárta után igény szerint és vizsgaszervezési lehetőségek megléte esetén utójelentkezést hirdet bizonyos vizsgatípusokra a beosztások internetes közzétételét megelőző napokra. Az utójelentkezés időszakát és szabályait honlapján hirdeti meg.

Adatok

A vizsgázónak a megadott személyes adatok helyességét a beosztás megtekintésekor ellenőriznie szükséges.

A jelentkezéskor annak az igazolványnak számát kell beírni, mellyel a jelentkező magát a vizsgafolyamat egészében igazolni fogja. Ez lehet személyi igazolvány, útlevél vagy új típusú jogosítvány, de nem lehet diákigazolvány. Minden vizsgarész előtt a jelentkezéskor megadott okmányt fogják kérni azonosításhoz, más igazolványt automatikusan nem fogadhatnak el, azaz a vizsgázó más igazolvány bemutatásával csak nyilatkozattétel után vizsgázhat. A vizsgára magával vitt igazolvány típusa is csak a fent említett három egyike lehet.

A jelentkezéskor az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a vizsgázónak meg kell jelölnie azon tanárok nevét, akik a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vettek. Ha ezt elmulasztja, a pótlás időpontjától függően a neveket díjmentesen vagy különeljárási díj fizetése ellenében utólag is megadhatja. Ha nem teszi és a vizsgán derül ki az összeférhetetlenség, különeljárási díjat köteles fizetni.

Ha a vizsgázó a megadott időpont után nem látja beosztását a honlapon, okvetlenül érdeklődnie kell a Vizsgaközpontban.

 

A meghirdetett vizsgák díja:

szóbeli

írásbeli

komplex

Középfok (B2)

15 000 Ft

18 000 Ft

30 000 Ft

A vizsgadíj befizetésére az alábbi lehetőségek nyílnak, melyek közül a jelentkező az online jelentkezési folyamat második lépésében választhat:

- bankkártyás fizetéssel: Ehhez a vizsgázónak rendelkeznie kell saját nevére szóló VISA vagy MasterCard bankkártyával.

- átutalással: Átutalás kizárólag a vizsgázó saját bankszámlájáról történhet. Kivételt jelent, ha a vizsgadíjat cég vagy vállalkozó átvállalja, ilyen esetben a befizetés kizárólag átutalással történhet az adott cég vagy vállalkozó bankszámlájáról. Átutalás esetében a megjegyzés rovatban pontosan fel kell tüntetni az NYVK rövidítést és az online jelentkezés ötjegyű kódját.

A befizetett vizsgadíjról a Vizsgaközpont számlát állít ki. A számlát a vizsgázók a bizonyítványok átvételének napjától sikeres teljes vagy részvizsgát tevő vizsgázók esetében a bizonyítvány mellett, sikertelen vizsgát tevő vizsgázók esetében külön postai küldeményben kapják kézhez. A vizsgázó írásban kérheti, hogy korábban, de leghamarabb a halasztási-visszalépési határidő letelte után vehesse át számláját személyesen a Vizsgaközpont budapesti irodájában, vagy postai úton a megadott címén.

A számlát a Vizsgaközpont a befizető nevére állítja ki, a befizető adatainak utólagos módosítására nincsen lehetőség. Ennek megfelelően ha a vizsgázó saját nevére kér számlát, saját nevén kell teljesítenie a befizetést (sárga csekkre saját nevét kell írnia, saját bankszámlájáról utalhat és saját bankkártyáját használhatja). Amennyiben cég vagy vállalkozó átvállalja a vizsgadíjat, ezt előre jelezni kell, a befizetés pedig kizárólag átutalással történhet a cég vagy vállalkozó bankszámlájáról.